Thursday, September 10, 2009

EKSPLOITASI TEKNOLOGI PERTANIAN MENJANA PENDAPATAN BELIA..

PENGENALAN APAKAH TEKNOLOGI-TEKNOLOGI YANG ADA DALAM BIDANG PERTANIAN..

Belia dan pertanian..gandingan yang ideal…

Sektor pertanian merupakan penyumbang kepada peningkatan ekonomi negara. sektor ini memainkan peranan yang amat penting untuk mengukur perolehan sumber makanan antara sesebuah negara dengan negara yang lain. Krisis makanan yang dihadapi oleh kebanyakan negara memberi peringatan betapa pentingnya industri pertanian menjana pelbagai sub-industri lain seperti makanan. Sektor ini sentiasa mengalami evolusi dari zaman pra merdeka sehingga pasca merdeka. Pada zaman dahulu, pertanian digambarkan sebagai satu kerja yang kotor, “lekeh”, kelas bawahan dan lain-lain lagi. Namun jika difikirkan kembali, tanpa pengusaha yang kita anggap “lekeh” ini, kita tidak akan dapat menikmati kesegaran sayur yang telah ditanam oleh mereka. Konsep pertanian adalah perniagaan yang di uar-uarkan oleh mantan perdana menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi telah menggalakan penglibatan masyarakat negara ini dalam sektor pertanian yang di lihat sekarang mengalami zaman-zaman malap. Fokus dasar ini adalah menekankan kepada penglibatan pihak belia untuk menjadi usahawan muda. Seperti kita sedia maklum, golongan belia pada zaman sekarang lebih senang untuk bekerja dalam sektor "kolar putih” di pejabat-pejabat dan kilang-kilang serta gemar bekerja makan gaji sahaja. Fenomena ini sering berlaku terutamnya kepada golongan siswazah. Di dalam benak fikiran mereka, terdapat satu pegangan di mana “bila aku habis belajar, aku nak keja besar-besar, duk dalam pejabat yang ada aircond”.Mentaliti seperti ini harus dihapuskan daripada pemikiran mereka. Hali ini kerana, pertanian pada zaman sekarang bukanlah seperti apa yang kita bayangkan pada 50 tahun yang lalu dimana semua aktiviti pertanian dilakukan secara manual. Pada zaman sekarang pelbagai teknologi pertanian telah wujud seperti jentera-jentera dan peralatan canggih yang lain. Perkembangan sihat ini membantu pengusaha pertanian untuk meningkatkan lagi hasil pengeluaran dengan skala yang lebih besar. Selain itu, kementerian belia dan sukan pada tahun 2008 yang lalu telah mengumumkan dana pembiayaan sebanyak lebih RM 20 juta kepada golongan belia yang berminat untuk menceburi bidang pertanian dan pemakanan. So beb! what are you waiting for?? Ni kan peluang untuk kita menjadi usahawan yang berjaya. Percaya le beb, pertanian ni boleh dapat income giler2 masyuk punyer…x percaya cuba la tengok usahawan muda pertanian yang ada kat negara kita skang, income depa dekat RM 10 sebulan…

AGENSI-AGENSI YANG TERLIBAT DALAM PEMBANGUNAN TEKNOLOGI PERTANIAN..

Peranan agensi dalam teknologi pertanian

Zaman serba moden ini, tidak mustahil jika pertanian juga melibatkan teknologi. Lihat sahaja perubahan yang berlaku pada abad ini. Pelbagai teknologi di dalam bidang pertanian di perkenalkan oleh kerajaan. Tujuan kerajaan menggalakan teknologi dalam pertanian adalah untuk menerajui bidang pertanian dengan lebih efisyen. Pelbagai jabatan atau badan yang wujud di Malaysia bagi membantu masyarakat terutama belia melibatkan diri dalam bidang ini. Antara agensi yang terlibat adalah seperti Jabatan Pertanian Malaysia, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA), Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI), Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia dan banyak lagi.
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau lebih dikenali sebagai FAMA yang ditubuhkan pada tahun 1965 merupakan sebuah agensi yang ditubuhkan dibawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia. Fungsi FAMA adalah untuk menyelaras aktiviti-aktiviti pemasaran pertanian, memperbaiki sistem pemasaran, memperluaskan pasaran hasil-hasil pertanian di Malaysia dan mewujudkan pemasaran pertanian yang cekap dan berkesan. Antara hasil pertanian dibawah bidang FAMA adalah seperti sayur-sayuran, buah-buahan, bijiran, herba, ternakan dan akuakultur.
Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia atau di Malaysia lebih dikenali sebagai MARDI telah ditubuhkan pada tahun 28 Oktober 1969 dibawah akta MARDI 1969 tetapi agensi ini telah beroperasi sepenuhnya pada tahun 1971. Objektif utama penubuhan ini adalah untuk menjana dan mempromosi teknologi baru yang wajar dan efisyen untuk kemajuan industri makanan, pertanian dan asas tani di Malaysia. Antara peranan MARDI ialah seperti menjalankan penyelidikan dari segi sains, teknikal, ekonomi dan sosial berkenaan dengan pengeluaran, penggunaan dan pemprosesan tanaman kecuali getah, kelapa sawit dan koko. Ia juga berperanan sebagai pusat pengumpulan dan penyebaran maklumat kepada masyarakat. Selain itu, MARDI juga berperanan memberi nasihat berkenaan dengan perkara saintifik, teknikal dan ekonomi berkaitan dengan industri makanan, pertanian dan asas tani di Malaysia. MARDI juga menjalankan penyelidikan dan pengeluaran yang berbentuk komersil.
LEMBAGA INDUSRTI NENAS MALAYSIA merupakan sebuah badan berkanun yang ditubuhkan pada tahun 1957 yang dahulunya dikenalinya sebagai Lembaga Perusahaan Nenas Tanah Melayu dan telah ditukarkan nama kepada Lembaga Perindustrian Nenas Malaysia ( Akta 105- semakan 1990 ) oleh kementerian Perusahaan Utama. Agensi ini berfungsi membiayai program-program agromoni dan penyelidikan berkaitan dengan nenas. Malah, agensi ini berupaya untuk mengawal mutu nenas, harga nenas dan apa sahaja yang berkaitan dengan nenas agensi ini sedia membantu.

Jabatan Pertanian adalah satu badan yang menjaga dan memantau aktiviti pertanian. Malah agensi ini menjalankan penyelidikan pertanian ke atas sumber pertanian dan cuba menbuat inovasi dari semasa ke semasa. Mengawal kualiti pertanian dari semasa ke semasa agar sumber pertanian berkembang dari semasa ke semasa bukan sekadar teknologi sahaja yang berkembang malah pertanian juga berkembang.

Agensi yang ada berperanan untuk memantau aktiviti pertanian dan menyelaraskannya. Walauapapun, nama agensi yang wujud fungsi dan matlamatnya tetap sama untuk pastikan pertanian menjadi sumber utama rakyat malaysia. Dengan wujudnya teknologi yang serba canggih dapat membantu petani kita dengan memberi inovasi dan memudahkan lagi penglibatan petani di dalam sektor pertanian ini. Malah, di dalam wawasan 2020 juga menyarankan agar rakyat malaysia berkecimpung di dalam bidang ini dan menjadikan sumber utama di dalam mencari sumber pendapatan rakyat dan negara sekaligus.


LANGKAH-LANGKAH MENGGALAKKAN BELIA MENGGUNAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN UNTUK MENJANA PEKERJAAN DALAM USAHA MENGURANGKAN KADAR PENGANGGURAN..
Dalam kegawatan ekonomi sekarang banyak pengangguran telah yang berlaku seperti perberhentian kerja serta tiada jawatan kepada belia sekarang. Seperti kita sedia maklum, pembangunan dan pemodenan sektor pertanian kini dilihat semakin rancak kerana keutamaan dan tumpuan yang diberikan secara khusus oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdullah Hj. Ahmad Badawi ditambah dengan pengisytiharan Malaysia sebagai hub halal serantau dan global, maka pengeluaran makanan halal merupakan sektor yang paling berpotensi untuk dikembangkan masa kini.Terdapat beberapa langkah yang boleh membantu belia bagi mengatasi masalah tersebut.

Antara langkah-langkah tersebut ialah dengan menjadi usahawan seperti membuka perniagaan mengikut pengalaman dan keupayan atau kebolehan yang dimiliki. Selain itu juga terdapat banyak cara yang boleh di sertai dengan mengikut program kerajaan dimana menggalakkan belia untuk bertani sebagai contoh Kementerian Belia dan Sukan telah menubuhkan kelab rakan muda di kampung serta memyediakan dana sebanyak 20 juta ringgit kepada belia yang ingin menceburi bidang pertanian. Di samping itu, bajet turut mempunyai peruntukan lain membabitkan belia secara lebih signifikan. Contohnya, syarikat modal teroka yang melabur sekurang-kurangnya 50 peratus daripada dana pelaburannya dalam pembiayaan modal teroka. Seperti di Seremban Lembaga Pemasaran pertanian persekutuan (FAMA) telah meluaskan lagi sokongan dan bantuan kepada usahawan pertanian dan industri asas tani dengan mewujudkan premis tetap dikenali sebagai K-Shoppe sebagai strategi pemasaran bersepadu untuk memasarkan produk mereka. semua langkah ini harus di eksploitasi oleh golongan belia. Dalam usaha untuk mengurangkan kadar pengganguran, beberapa langkah bagi menggalakkan belia menggunakan teknologi pertanian untuk menjana pekerjaan telah di lakukan. Antaranya ialah dengan menekankan kemahiran amali dalam bidang pertanian sejak peringkat sekolah rendah dan menengah lagi terutamanya dalam subjek Kemahiran Hidup dan MLVK di sekolah-sekolah teknik dan vokasional di seluruh Malaysia. Selain itu, pihak Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia perlulah menawarkan secara lebih meluas bagi kursus-kursus pertanian di institusi-institusi bagi mendedahkan ilmu pertanian kepada para pelajar sebelum melangkah ke alam pekerjaan. Antara pusat pengajian tersebut ialah Kolej Risda di bawah selian Universiti Putra Malaysia yang menawarkan Diploma Pertanian. Ini sedikit sebanyak mendedah dan mengalakkan belia menggunakan teknologi pertanian bagi mengurangkan kadar pengganguran. Malah, Kementerian Kewangan perlulah menyediakan dana, antaranya menyuntik dana kepada Koperasi Peladang secara konsisten bagi melatih dan menarik belia dalam menceburi bidang pertanian dan sekaligus mengurangkan kadar pengganguran serta meningkatkan penggunaan dalam teknologi pertanian.


KESAN-KESAN TEKNOLOGI DALAM PERTANIAN MEMBANTU BELIA MENJANA SUMBER PERNDAPATAN TETAP..
Zaman sekarang kita dapat menyaksikan bahawa teknologi telah banyak membawa perubahan kepada negara kita. Teknologi juga membawa kesan baik kepada setiap masyarakat terutamanya golongan belia. Seperti yang kita ketahui sektor pertanian telah membuat pelbagai evolusi dalam mengaplikasikan teknologi sebagai satu kaedah untuk memajukan pertanian khusus di negara kita. Selain itu iaa menjana kepada pendapatan belia. Biologi teknologi adalah salah satu kaedah atau revolusi terhadap teknologi kepada pertanian di negara kita. Seperti contoh Perintis Agrotech Centre (PAC) dan Program Usahawan Biotek (PUB)
Perintis Agrotech Centre (PAC), sebuah nama yang tidak diasing lagi dalam bidang pertanian mengorak langkah maju setapak lagi melalui syarikat Perintis Dagangan Sdn Bhd (PDSB), dengan melancarkan Program Usahawan Biotek (PUB) baru-baru ini sebagai usaha bantuan perniagaan dan pendapatan kepada para penternak dan petani. Program tersebut bertujuan membantu golongan petani dan penternak yang tidak mempunyai pendapatan sokongan selain menunggu hasil sedia dituai serta membawa ilmu bioteknologi pertanian kepada mereka dengan kaedah lebih menjimatkan.
Program tersebut mengambil kira faktor peningkatan angka pengangguran di negara kita akibat kemelesetan ekonomi. PUB merupakan satu rangkaian usahawan bioteknologi yang besar yang melakukan jualan secara berjemaah.Rangkaian ini mengetengahkan konsep PDSB sebagai ‘imam’ manakala PUB sebagai ‘makmum’. PUB akan dipantau dan diajar ilmu-ilmu berkaitan bioteknologi untuk disampaikan kepada para penternak dan petani. Menariknya, di bawah konsep berjemaah ini, selain menjana pendapatan hasil jualan individu, PUB turut berpeluang mendapat komisen atau bonus dari keseluruhan hasil jualan bulanan dari rangkaian PUB tersebut dari PDSB.
Ini sebagai sebahagian strategi PDSB menarik lebih ramai golongan petani, penternak, graduan dan belia menganggur menyertai program usahawan yang ditawarkan. Petani, penternak perlu bijak mencari peluang mendapat ‘wang saku’ harian dan tidak semata-mata mengharapkan hasil tuaian semusim yang kadang-kala mengambil masa antara tiga atau enam bulan. Lebih memeritkan, apabila hasil tanaman atau ternakan sedia dituai, berlaku penurunan harga, kerugian akibat kematian dan kerosakan atau hasil tidak dapat dipasarkan.
Oleh itu, PDSB yakin mereka perlu didedahkan dengan peluang untuk menjalankan aktiviti perniagaan sementara menunggu hasil sedia dijual. Sekurang-kurangnya, petani dan penternak dapat mengguna sendiri produk bioteknologi pada harga yang rendah dan dapat menjual pada harga pasaran kepada petani dan penternak sekitar mereka sebagai wang saku harian. Setakat ini, program usahawan biotek mendapat sambutan amat menggalakkan dari semua golongan. Ini termasuklah penternak keli, penternak lembu dan kambing, petani, graduan, belia menganggur dan usahawan. Mereka amat berpuas hati dengan rancangan perniagaan dan peluang pendapatan yang ditawarkan di bawah program ini.
PUB turut diajar cara mudah untuk menjana pendapatan sehingga RM700 bagi pendapatan sampingan serta mencecah RM5,000 sebulan bagi yang serius memasarkan produk biotek ini. Ironinya, mereka dapat menambah pendapatan harian atau bulanan dengan modal permulaan yang amat rendah. Promosi berterusan oleh PAC melalui media masa dan media cetak dilihat satu kekuatan utama PUB untuk memasarkan produk kepada pembeli. PUB hanya perlu memanjangkan promosi tersebut ke pengetahuan pembeli sewaktu membuat jualan.
Jadi secara kesimpulannya, evolusi yang berlaku dialam sector pertanian membawa kesan yang besar terhadap pendapatan masyarakat khususnya belia sekaligus boleh mewujudkan usahawan muda yang berjaya di masa hadapan. ia juga mampu menjana ekonomi Negara dan memberi kesan yang penting terhadap pembanguanan dan pemodenan di Negara kita.

1 comment:

  1. Nice. Artikel ni banyak membantu dlm pengajian am saya. Thanks

    ReplyDelete